نحوه مصرف محلول امیک

الف – آبیاری : باغات بر اساس سن درخت ، درخت زیر ۱۰ سال ۳۰ سی سی ، درخت ۱۵-۱۰ سال ۵۰ سی سی ، درخت  ۲۰-۱۵ سال ۱۰۰ سی سی و بالای ۲۰ سال ۲۰۰ سی سی در آب آبیاری یک نوبت در هر فصل . بهترین ماه های محلول دهی آبان ، بهمن ، اردیبهشت و تیر ماه می باشد . به عبارتی درخت زیر ۱۰ سال در طول سال زراعی ۱۲۰ سی سی ، درخت   ۱۵ -۱۰ سال  ۲۰۰ سی سی، و درخت ۲۰-۱۵ سال ۴۰۰ سی سی، درخت بالای ۲۰ سال ۸۰۰ سی سی محلول در آبیاری بایستی استفاده شود .

ب – محلول پاشی : پس از تورم جوانه ها محلول پاشی با نهاده امیک با دوز ۵-۳ در هزار ( ۵-۳ سی سی در یک لیتر آب ) تا ۲۰ روز قبل برداشت میوه به فواصل ۲۰ تا ۳۰ روز ادامه می یابد، در مورد درخت پسته می بایست پس از استخوانی شدن میوه پسته و شروع به مغز پرکردن ( اوایل تیر تا پایان مرداد ماه ) فاصله زمانی محلول پاشی به ۱۵-۱۰ روز تقلیل یابد . بعبارتی از زمان تورم جوانه ها بین ۶ تا ۸ نوبت محلول پاشی ادامه دارد . این دستورالعمل برای تمامی درختان میوه یکسان است .

استثنا :

۱- در مورد محصول پسته علاوه بر دوره محلول پاشی فوق الذکر، یک نوبت محلول پاشی ( زمان جارویی شدن خوشه ) جهت جلوگیری از ریزش و سیاه شدن محصول لازم و ضروری می باشد.

۲- اولین آبیاری درخت پسته در فصل رشد، به اصطلاح کشاورزان حالت تق تقی شدن پوسته پسته ( استخوانی شدن پوکه) می باشد. آبیاری زودتر از این زمان به محصول خسارت وارد می کند.( به عنوان مثال ریزش میوه)

نحوه مصرف شیلد

برای کنترل بیماری های باکتریایی و قارچی و آفت پسیل پسته و تقویت جوانه ها و جلوگیری از سرمازدگی ، دو نوبت محلول پاشی با دوز ۶ در هزار ( ۶ سی سی در یک لیتر آب ) لازم و ضروری است . یک نوبت پاییز و یک نوبت در زمستان ( ترجیحا آبان و بهمن ) در این روش محلول پاشی ، می بایست درخت از روی زمین تا سرشاخه ها و دور تا دور کاملا شسته شود . اگر درخت یا محصول زراعی در قسمت ریشه و خاک،  قارچ و یا بیماری داشته باشد یک نوبت محلول در آبیاری شیلد نیز توصیه می شود ( در این صورت اطراف درخت، شکل تشتکی ایجاد و به میزان ۳۰۰-۲۰۰ سی سی محلول شیلد به همراه ۲۰ تا ۳۰ لیتر آب تزریق می گردد) .چنانچه در دوره رشد،  بیماری یا آفتی در گیاه دیده شود ، محلول پاشی شیلد لازم است ، در غیر اینصورت ضرورتی ندارد.

      روش کاشت زعفران با استفاده از محصولات شینا بر مبنای ۲۵ لیتر در هکتار:

  • بنه های زعفران به همراه پوشال ( برخلاف باور سنتی نیازی به جداسازی پوشال نمی باشد ) به مدت ۱۲-۱۰ ساعت در محلول ۵ در هزار امیک نگهداری و سپس اقدام به کاشت می شود . زمین نیاز به هیچ گونه نهاده هایی اعم از شیمیایی و دامی ندارد.
  • مزارع زعفران به هنگام اولین آبیاری از محلول امیک بر مبنای ۲۰ لیتر در هکتار در آب آبیاری استفاده می شود . ۵ لیتر باقی مانده در دو مرحله اسپری می شود: مرحله اول پس از برداشت گل و یکدست شدن مزرعه ( رشد سرک ) و مرحله دوم زمان شروع زرد شدن برگها که مرحله رشد بنه می باشد.
  • چنانچه بنه های زعفران آلودگی به قارچ یا آفت داشته باشند لازم است بر مبنای ۱۰ لیتر در هکتار از محلول شیلد در اولین آب آبیاری به همراه امیک تزریق شود .

 

  • مقدار مورد استفاده محصولات شینا در مزارع گوجه فرنگی: ۲۰ لیتر در هکتار محلول اُمیک در آبیاری ( در ۵ مرحله: اولین آبیاری، ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور )  و اسپری (مه پاشی )  اُمیک با دوز ۳ در هزار هر ۱۵ روز از ابتدای ماه خرداد ( مقدار کل برآوردی با فرض ۲۰۰ لیتر آب در هر مرحله : ۵ لیتر ) . در صورت مشاهده آفات و بیماری ها اسپری محلول شیلد با دوز ۶ در هزار.

تمامی حقوق برای شرکت بنیادین فرآور سبز گستران محفوظ است.