Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide پسته ارگانیک Slide Slide

آخرین مطالب

سیر

سیر

دوره رشــد گیــاه ســیر از مرحلــه کاشــت تــا رســیدن محصــول بیــن ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز طول می‌کشــد. ســیر بــه ســرمای زمســتانه مقــاوم اســت. ســیرچه... بیشتر بدانید

گل محمدی

گل محمدی

از نظر گیاه‌شناسی، گل محمدی درختچه‌ای است پرپشت، دارای خارهای ریز، زیاد و فشرده، پهن و یکنواخت. گل‌های آن صورتی رنگ، پر پر و معطر که گاهی نیز سرخ رنگ... بیشتر بدانید

تمامی حقوق برای شرکت بنیادین فرآور سبز گستران محفوظ است.